Dealspa cam kết mang đến khách hàng những voucher khuyến mãi hấp dẫn. Trong đó bao gồm cả việc bảo mật thông tin khách hàng luôn được Dealspa ưu tiên hàng đầu.

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu trên website bao gồm: Họ tên và số điện thoại. Đây là những thông tin mà Dealspa cần bạn cung cấp khi đăng ký nhận voucher để nhân viên chăm sóc khách hàng liên hệ xác nhận đăng ký nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Khách hàng không cần thanh toán chi phí trước. Dealspa hoàn toàn không thu thập các thông tin về địa chỉ và số tài khoản ngân hàng của khách hàng. Sau khi thăm khám và tư vấn bạn sẽ tiến hành mua liệu trình trực tiếp tại viện.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Dealspa sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

  • Liên hệ xác nhận đăng ký nhận voucher.
  • Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ.

Ngoài ra, Dealspa sẽ có thông báo cụ thể cho quý khách hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự đồng ‎ý‎ từ khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ bảo mật trên hệ thống máy chủ của Dealspa cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

– Ban quản lý website Dealspa và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và tư vấn. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty Dealspa

Số 116-118 Đường số 3, Khu dân cư Trung Sơn, Bình Chánh, Tp. HCM

Hotline: 090.666.5103

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của khách hàng được Dealspa cam kết bảo mật tuyệt đối. Việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

– Dealspa không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đã cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng có thể cung cấp các thông tin, chứng cứ liên quan đến địa chỉ:

Công ty Dealspa

116-118 Đường số 3, Khu dân cư Trung Sơn, Bình Chánh, Tp. HCM

Hoặc gọi điện thoại đến bộ phận CSKH: 090.666.5103

Nếu có thay đổi quan trọng đối với chính sách này, Dealspa sẽ thông báo trên trang chủ của Dealspa https://dealspa.vn/.